تبلیغات
ادبیات فارسی 3 انسانی

دیگر وبلاگ های نویسنده

نویسنده :علی باقری
تاریخ:شنبه 26 مهر 1393-09:39 ق.ظ


همین جا روی آدرس ها کلیک کنید

 http://alibagheri2.blogfa.com  آموزش کامپیوتر

alibagheri1.mihanblog.com  لطایف و حکایات

دانش آموزان عزیز می توانند برای استفاده از بازگردانی اشعار و جواب خودآزمایی ها به این وبلاگ های من مراجعه فرمایند

http://alibagheri5.mihanblog.com/ ادبیات فارسی 1

http://alibagheri6.mihanblog.com/ ادبیات فارسی 2

alibagheri7.mihanblog.com:ادبیات فارسی 3 تجربی

alibagherie.mihanblog.com شعر و ادبیات  

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ادبیات فارسی 3 سوم انسانی درس دوم سوالات نهایی

نویسنده :علی باقری
تاریخ:جمعه 9 آبان 1393-02:06 ب.ظ

سولات نهایی در طول شش سال  از درس دوم

معنی و مفهوم شعر و نثر

1-دو چشم خرد بپوشی همی

2- ببینی تو فردا سنان مرا / همان گرد کرده عنان مرا

3- به پالیز بلبل بنالد همی

4- لابه ی رستم در اسفندیار کارگر نمی افتد

5- تنت بر تک رخش مهمان کنم

6- سخن های ناخوش ز من دور دار / به بد ها دل دیو رنجور دار

7- تنت بر تک رخش مهمان کنم  / به گرز و به کوپال مهمان کنم

 8- ورا هوش در زاولستان بود .

9- به بادافره این گناهم مگیر

10- سینه را آماج تیر هماورد کند

11- خود ایدر زمانی درنگ آوریم

لغت

1-      خود ایدر زمانی درنگ آوریم     ج ) این جا

2-      چو او از کمان تیر بگشاد شست

ج )حلقه ای استخوانی یا چوبین که در انگشت می کردند و زه کمان را با آن می گرفتند .

3-      چون به لب هیرمند می رسد ، برخی ِ رستم است

      ج ) عبد (بنده ، فرمانبردار )

4-      برو های چهرش پر آژنگ شد .

ج ) چین و شکنی که به سبب خشم ، بیماری یا پیری بر چهره و ابرو و پیشانی افتد

5-      لابه ی رستم در اسفندیار کارگر نمی افتد .

بنده – عبد – فرمانبردار

6-      کمندی به فتراک زین بر ببست   / بر آن باره ی پیل پیکر نشست

7-      همان رخش رخشان سوی خانه شد   / چنین با خداوند بیگانه شد

ج)صاحب

 

خودآزمایی

1-« بپیچم و بپیچاند » در بیت زیر چه مفهومی دارند ؟

که چندین بپیچم که اسفندیار / مگر سر بپیچاند از کارزار

ج ) بپیچم : پافشاری می کنم (یا اصرار می کنم ، تلاش می کنم )

بپیچاند : صرف نظر کند یا روی برگرداند .

2) در بیت « بترس از جهان دار یزدان پاک / خرد را مکن با دل اندر مغاک » رستم چه توصیه ای به اسفندیار می کند ؟

ج )  بر خلاف عقل و احساس خود عمل مکن و یا مگذار احسا تو عقل و خردت را به خاک بسپرد

3- رستم سرانجام باد در مشت دارد

دانش های ادبی

1-از دیدگاه حماسی ، اسفندیار را می توان با ............در حماسه ی شمال اروپا مقایسه کرد

ج ) بالدر

 

درک مطلب

1-مفهوم هر یک از کنایه های مقابل را بنویسید

الف) باد در مشت داشتن

ج ) بی حاصلی ( یا کار بیهوده کردن )

2- مقصود شاعر از مصراع دوم بیت زیر ، چیست ؟

« تنت بر تکِ رخش مهمان کنم   // به کرز و به کوپال درمان کنم »

3- با توجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید .

که گر من دهم دست بند ورا / و گر سر فرازم کمند ورا

دو کار است هر دو به نفرین و بد // گزاینده رسمی نو آیین و بد

هم از بند او بد شود نام من // هم از کشتنش بد سرانجام من

الف منظور از دو کار چیست ؟

ب ) در چه صورت رستم عاقبت شومی خواهد داشد

ج ) الف ) اسارت رستم          جنگیدن با اسفندیار   ب) در صورتی که اسفندیار را بکشد

4- با توجه به بیت « ببینی تو فردا سنان مرا / همان گرد کرده عنان مرا » مفهوم کنایی" عنان گرد کردن " چیست

ج )آماده شدن برای حمله و حرکت

5- بیت زیر بیانگر چه حالت هایی از " رستم " است

بیامد چنان تا لب هیرمند / همه دل پر از باد و لب پر ز پند

ج اندوه (25/.)و نصیحت گری (25/.)

6- منظور از بیت زیر چیست ؟

ببینی تو فردا سنان مرا / همان گرد کرده عنان مرا

ج قدرت و آمادگی برای جنگ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ادبیات 3 سوم انسانی جواب خود آزمایی های درس دوم ص13

نویسنده :علی باقری
تاریخ:جمعه 9 آبان 1393-06:12 ق.ظ

خود آزمایی درس دوم ص13

1-آشیل قهرمان یونان در داستان ایلیاد هر دو تنها از یک عضو آسیب پذیر هستند اسفندیار از ناحیه ی چشم و آشیل از ناحیه ی پاشنه     

2- چون می خواهد هر طور شده اسفندیار از جنگ دست بر دارد چون جنگ در هر صورت به نفع او نیست اگر بکشد سرنوشت شومی در انتظارش است اگر کشته شود دیگر اعتباری برای خاندانش باقی نمی ماند

3- خیر زیرا رستم نماد آزادگی است برای ملت برای او مرگ هزار باز از ذلت بهتر است از طرف دیگر نتنها بی گناه است بلکه خدمت زیادی به خاندان گشتاسب نموده است .

4- خیر زیرا رستم مظهر آزادگی است ذلت برای او معنا ندارد او ارزش زندگی را در آزادگی می داند .

5- رستم می خواهد هر طور شده دل اسفندیار را به دست آورد به او ببالند که خواسته ی او به معنی نابودی رستم است  اسفندیار هم از هدف رستم آگاهی دارد و تصمیم گرفته است یا مرگ یا پادشاهی

 6- شش بیت اول درس : که شاعر به فضا سازی مناسبی دست زده و خواننده در همان ابتدا در می یابد که این داستان سرگذشت تلخ و اندوه بار است که همه را از شنیدن آن اندوه بار و ماتم زده کرده است .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ادبیات فارسی 3 سوم انسانی درس دوم ص 8 جنگ رستم و اسفندیار قسمت 1

نویسنده :علی باقری
تاریخ:جمعه 9 آبان 1393-06:07 ق.ظ

جنگ رستم و اسفندیار قسمت 1 ص 8

به پالیز بلبل ……..

1- بلبل در باغ از سر شیدایی می نالد و معشوق او گل از این ناله ی عاشقش بر خود می بالد       جناس بین كلمات بنالد و ببالد  

2- چه كسی می داند بلبل  چه می خواهد بگوید و ناله و بی تابی او در كنار گل به خاطر چیست ؟

3- (باید بگویم كه ) ناله ی او به خاطر مرگ اسفندیار است زیرا آنچه از این داستان نصیب او شده غم و اندوه است

توجه : نكته ی 1 - درتمام 3بیت  صنعت تشخیص یا جان بخشی به اشیا ء وجود دارد نكته 2-در سبك خراسانی در مضارع اخباری به جای می همی می آوردند  مثال: همی خندد = می خندد   نكته 3 -در این سبك برای یك متمم دو حرف اضافه آورده می شد مثال  : به زیر گل اندر = به زیر گل نكته 4 - 6 بیت بالا  براعت استهلال  برای كل داستان می باشد- منظور از این ابیات این است كه شاعر بااین تعبیرات می خواهد بگوید همه از سرنوشت اسفندیار ماتم زده و سرگشته اند

ورا هوش در ……..


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برخی از سوالات نهایی درس اول (سوم انسانی) در سال های گذشته

نویسنده :علی باقری
تاریخ:سه شنبه 29 مهر 1393-11:33 ب.ظ

1-ابیات زیر به کدام موضوع مشترک اشاره دارند

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

یتیمی که ناکرده قران درست /کتب خانه ی چند ملت بشست

ج: پیامبر اکرم (ص9 بدون آموختن و نوشتن به امر خدا از عهده ی این کار برآمدند (یا امّی بودن پیامبر (ص) ) یا هر پاسخی نظیر این مفهوم (5/. )

2- بیت " خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد / زمین بوس قدر تو جبریل کرد" در ستایش کیست ؟

پیامبر اکرم (ص) 5/.

3- نام پدید آورنده ی اثر زیر را بنویسید

گل و نوروز

4- مصرع های زیر را به نثر امروزی برگردانید .

خداوندی که در ذاتش علل نیست

شبی بر نشست از فلک بر گذشت / به تمکین و جاه از ملک برگذشت

5- بیت " شبی بر نشست از فلک برگذشت / به تمکین و جاه از ملک برگذشت " به کدام واقعه اشاره دارد ؟

ج :معراج پیامبر اکرم(ص)

6-"تحمیدیه در اصطلاح ادبی به چه معناست ؟

ج: سخنی زیبا به شعر یا نثر (25/.) در ستایش خدا (25/.)

7- چه رابطه ای میان عطارد ، دوات و خامه وجود دارد ؟

ج: عطارد ، دبیر فلک است و با دوات و قلم سر و کار دارد (5/.)

8- سعدی در بیت زیر که در نعت و ستایش پیامبر اکرم (ص) است ، قصد بیان چه مطلبی را دارد ؟

یتیمی که ناکرده قران درست / کتب خانه ی چند ملت بشست

ج : پیامبری که هنوز وحی بر او تمام نشده ، با رسالت خود آثار همه ی ادیان را منسوخ کرد (5/.)

9-معنی لغت مشخص شده را بنویسید .

خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد .

ج: بزرگداشتن ، بزرگ شمردن

چو صیتش در افواه دنیا فتاد

ج : دهان ها

10- بیت " چنان گرم در تیه قربت براند / که در سدره جبریل از او باز ماند " به کدام واقعه ی زندگی پیامبر اشاره دارد ؟

ج : واقعه ی شب معراج

11- در مصرا، " عذار افروز مه رویان افلاک " منظور از " مه رویان افلاک " چه می باشد ؟

ج: زیبا رویان آسمان ، فرشتگان (5/.)

12- چو صیتش در افواه دنیا فتاد

ج: اوازه ، شهرت

12- بیت یتیمی که ناکرده قرآن درست / کتب خانه ی چند ملت بشست

الف در توصیف کیست      ب) منظور از گ شستن کتب خانه ی چند ملت " چه می باشد ؟

ج: الف حضرت محمد (5/.) ب ) منسوخ کردن همه ی ادیان ( 5/.)

13-مفهوم مصراع اول بیت زیر را بنویسید .

خداوندی که در ذاتش علل نیست / جهان داری که در ملکش خلل نیست

ج : خداوندی که علت العلل است و به علت نیاز ندارد (5/.) یا ضعف و بیماری به وجود او راه نمی یابد

14- بیت زیر را به نثر امروزی برگردانید .

شبی بر نشست از فلک بر گذشت / به تمکین و جاه از ملک بر گذشت

ج یک شب او ( پیامبر ص) از آسمان ها برتر ( به معراج ) رفت و از نظر مقام و منزلت به مرتبه ای رسید که حتی فرشتگان هم به آن مقام نرسیدند و به آن مکان راه نداشتند (5/.)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جواب خودآزمایی های درس اول ص 5 ادبیات 3 سوم انسانی

نویسنده :علی باقری
تاریخ:یکشنبه 27 مهر 1393-10:56 ب.ظ


1- شعر نعت پیامبر بیت سوم –یتیمی که.....2- اشاره به شب معراج حضرت محمد (ص)به امر خداوند تبارک و تعالی به سوی او عروج کرد و به مقامی رسید که هیچ یک از خلایق به آن مقام نرسیده و نخواهد رسید 3- زیرا این مکان همیشه مقدس و مورد احترام بوده و قتل و خونریزی در آن حرام است .4- تجلیل و بزرگداشت 5- عطارد در افسانه ها دبیر فلک بوده و دبیر نیاز به قلم و خامه دارد 7- فرشتگان یا ستارگان 8- شعر ستایش خدا بیت ششم – کسی با او نه و ...

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نعت پیامبر( ص) درس اول صفحه ی 4 ادبیات 3 سوم انسانی

نویسنده :علی باقری
تاریخ:شنبه 26 مهر 1393-09:43 ق.ظ

نعت پیامبر درس اول ص 4

1- (پیامبری كه ) دارای خصلت های خوب و عادات پسندیده است پیامبر همه ی مردم و شفاعت كننده ی تمام امت هاست  آرایه موازنه دركلمات دو  مصراع  كریم السجایا : دارای خصلت های نیك   جمیل الشیم  : دارای عادات پسندیده    نبی البرایا : پیامبر همه ی مردم     شفیع الامم : شفاعت كننده  گروه های مردم

2- پیشوای پیامبران و رهبر راه سعادت (دین)است. امین خدا و محل نزول جبرئیل (قلب ) اوست    صنعت موازنه

3- یتیمی كه قبل از آنكه تمام قران بر او نازل شود با رسالت خود آثار همه ی ادیان را منسوخ كرد    (صنعت تلمیح )

4- چون تصمیم به انذار مشركان گرفت با معجزه ی خود ماه را دو نیم كرد ( تلمیح به معجزه و جریان شق القمر )

5- چون آوازه اش به زبان ها افتاد ( مشهور گردید ) سلسله ی ساسانیان به لرزه در آمد   تلمیح به شكافته شدن كاخ كسری   (آرایه مجاز  دنیا : مردم دنیا)

6- یك شب بر اسبی نشست (برا) از آسمان ها بالا تر رفت  در مقام و مرتبه بر فرشته ها برتری یافت    (فلك و ملك جناس دارند )

7- چنان با سرعت به مقام قرب الهی شتافت كه جبرئیل در این راه از همراهی او عقب ماند    تلمیح به شب معراج

8- پیامبر به جبرئیل فرمود: ای حامل وحی (جبرئیل) به مقام بالاتر بیا

9- (جبرئیل گفت ) دیگر اجازه ی بالا آمدن ندارم دیگر بال هایم قدرت پرواز را ندارد    موقوف المعانی 

10- اگر به اندازه ی یك سر مو بالا بیایم تابش فروغ تجلی خداوند پرم را خواهد سوزاند   پرم در مصراع اول با پرم در مصراع دوم جناس تام دارند

11- من هرگز نمی توانم تو را چنان كه باید بستایم  سلام بر تو ای فرستاده ی خدا بر مردم

12- خدا تو را چه بهتر تجلیل و ستایش نموده كه جبرئیل را به ستایش تو امر فرموده

13- سعدیی كه هنوز به كمال معرفت نرسیده و ناتمام است چگونه تورا وصف گوید بر تو سلام و درود خداوند ای پیامبر خداوند     استفهام انكاری
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ادبیات فارسی 3 سوم انسانی درس اول ص 3 ستایش خدا

نویسنده :علی باقری
تاریخ:شنبه 26 مهر 1393-02:16 ق.ظ


ستایش خدا ص 3

1- به نام خدایی كه صورتگر (نقاش) سطح زمین است تابان كننده ی ستارگان (جمال فرشتگان ) آسمان است      خاك و افلاك تضاد    واج آرایی در كسره

2- خداوندی كه علت العل است و به علت نیازی ندارد  پادشاهی است كه به ملك او تباهی و زوال راه ندارد    خلل : تباهی 

3- در بارگاهش اندیشه و گمان را اجازه ی عبور نیست عقل را اجازه ی پرسش از ذات او نیست ( فوق تخیل ماست )   مقام ذات او فراتر از وهم واندیشه است

4- كسی با او همراه نیست (شریكی ندارد ) ولی او با همه كس هست و همه فانی هستند و تنها او باقی است.

5-ابتدا و پایانی برای او نیست و او ابدی و ازلی است

6- به ماه دستور داده كه همیشه تابان باشد و عطارد را دبیر و نویسنده ی فلك كرده است       خامه: قلم   

7- (خدایی كه ) یتیمی را به جایی رساند كه او را حبیب خود نامید و اورا از پایین ترین درجه به بالاترین مقام رسانید   صنعت تلمیح  اشاره به آیات معراج
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo
Online User Online User